Our Mission

“Kerry Country Childcare Committee Ltd. endeavours to implement the County Childcare Strategy which aims to co-ordinate, support and advocate for the provision of quality, accessible and inclusive childcare services throughout the county.”


Deineann Coiste Cúram Leanaí Chiarraí Teo. a dhícheall chun straitéis an chontae i dtaobh cúram leanaí a chur i gcrích, straitéis a thugann comhordú, taca agus teannta do sholáthar seirbhísí cúram leanaí ar chaighdeán ard, ar bhonn uileghabhálach, ar shlí go mbeadh teacht orthu, tríd an gcontae go léir.”

Kerry County Childcare Committee Key Priorities:

Kerry County Childcare Committee sees as one of its key priorities the support and development of existing and potential childcare provision in Kerry.  This includes supporting all childcare settings in the development of quality provision.  Quality childminding also remains a key priority for the Committee.  These priorities underpin the everyday work of the committee and staff of KCCC and inform each annual Local Implementation Plan for the county.