First 5

First 5 is a whole-of-Government strategy to improve the lives of babies, young children and their families. It is a ten-year plan to help make sure all children have positive early experiences and get a great start in life.

The First 5 Strategy uses evidence to identify goals, objectives and the specific actions required from across Government to support children (and their families) in the early years of life. First 5 commits to major initiatives on family leave, children’s health services, parenting supports, child-friendly communities and Early Learning and Care services among a broad range of actions. The Strategy will significantly enhance early childhood and make a huge contribution to the lives of young children, society and the economy over the short, medium and long term.

Get more information here

Is straitéis uile-rialtais é An Chéad 5, chun an saol a fheabhsú do Naíonáin, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh. Plean ar feadh deich mbliana atá ann chun cabhrú lena chinntiú go bhfuil luathéispéiris dhearfacha ag leanaí agus go bhfaigheann siad tús iontach sa saol.

Baineann An Chéad 5 úsáid as fianaise chun na haidhmeanna, na cuspóirí agus na gníomhartha i leith atá ag teastáil ar bhonn tras-Rialtais a chinneadh, chun tacú le leanaí (agus a dteaghlaigh) sna luathbhlianta dá saolta. Sa Chéad 5 tá tiomantas ann do réimse leathan gníomhaíochta, lena n-áirítear tionscadail mhóra maidir le saoire theaghlaigh, seirbhísí sláinte do leanaí, tacaíocht do thuismitheoireacht, do phobail agus do Sheirbhísí Luathfhoghlama atá oiriúnach do leanaí. Cuirfidh an Straitéis feabhas mór ar an luath-óige agus tabharfaidh sí cabhair an-mhór do shaol leanaí óga, don tsochaí agus don gheilleagar sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma.

[Íoslódáil anseo]